Toteutamme ihmisten toiveet.

Massojen vaihdot

Massanvaihto on uusien asfalttimassojen alle suoritettava maapohjan vahvistusmenetelmä. Huonosti kantava ja routiva pohjamaa korvataan kalliomurskeella. Massanvaihto tehdään leikkaamalla maapohjaa tarvittavan syvälle ja tiivistämällä riittävä määrä mursketta massojen tilalle. Vanhat maamassat kuljetetaan pois maanläjityspaikalle.