Toteutamme ihmisten toiveet.

Pohjatyöt ja tasaukset

Kaikki pihojen ja paikkojen pohjat tasoitetaan, tiivistetään eli jyrätään ja kallistetaan. Pohjien tulee olla riittävän tukevat ja kestävät uusille päällysteille. Asfaltoinnissa on erittäin tärkeää myös että kaikki pintavedet johdetaan niille suunniteltuihin paikkoihin.